Acties

Actievoorwaarden Vakantiegeld Actie

Fair Play Casino

11.7.2023

De actie begint op woensdag 13 juli 2023 en eindigt op donderdag 20 juli 2023 om 23:59 uur.

Zomerbonus | Fair Play Casino

Zomerbonus | Fair Play Casino

1. Beschrijving

1.1 De ‘Vakantiegeld actie’ (hierna: de actie) van www.fairplaycasino.nl (hierna: de website) wordt georganiseerd door diens vergunninghouder FPO Nederland B.V. (hierna: de aanbieder).


1.2 De actie is een klein promotioneel kansspel ter promotie van de website.

2. Beschrijving

2.1 De actie begint op woensdag 13 juli 2023 en eindigt op donderdag 20 juli 2023 om 23:59 uur.


2.2 Deelname aan de actie conform artikel 3 dient binnen de in artikel 2.1 genoemde looptijd plaats te vinden.

3. Deelname

3.1 Deelname geschiedt door in de bovengenoemde periode minimaal een totaal bedrag van €25,- te hebben ingezet op een spel naar keuze.


3.2 Deelname is alleen mogelijk voor spelers met een actief en geverifieerd account op de website gedurende de bovengenoemde periode.


3.3 Spelers dienen ten tijde van deelname minimaal 24 jaar oud te zijn.


3.4 Spelers tegen wie korter dan 6 weken een interventie heeft plaatsgevonden, zijn uitgesloten van deelname.

4. Prijzen

4.1 Er wordt één geldprijs à € 2.500,- beschikbaar gesteld.


4.2 Het bedrag zal netto worden gestort op de speelrekening van de winnende speler. De aanbieder zal zorg dragen voor de kansspelbelasting.


4.3 Het bedrag zal op de speelrekening worden gestort; en zullen geen specifieke voorwaarden aan het te winnen geldbedrag zijn verbonden.


4.4 De prijs is niet overdraagbaar aan derden.


4.5 De winnaar wordt ad random bepaalt uit alle player-ID’s die voldoen aan de in artikel 3 genoemde voorwaarden, in de looptijd die wordt beschreven in artikel 2.

5. Comunicatie

5.1 Uiterlijk maandag 31 juli 2023 krijgt de winnaar persoonlijk bericht via email of telefoon.


5.2 Over de uitslag van het spel en de toekenning van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.

6. Overig

6.1 Werknemers die werkzaam zijn bij de aanbieder zijn uitgesloten van deelname.


6.2 De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de spelvoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot het spel of het spelverloop op oneerlijke wijze beïnvloeden.


6.3 De Aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze spelvoorwaarden gedurende de looptijd van het spel te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden het spel te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door de Aanbieder op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via de website) bekend worden gemaakt.


6.4 Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de actie kunnen worden gericht aan de klantenservice van de aanbieder.